Miejsca hurtowej sprzedaży śruty rzepakowej

Rzepak jest jednym z najważniejszych roślin uprawnych w Europie, służącym przede wszystkim do produkcji oleju oraz paszy dla zwierząt. Produktem ubocznym powstającym w procesie przetwarzania rzepaku na olej jest śruta rzepakowa. Stanowi ona m.in. cenny składnik paszowy dla bydła i trzody chlewnej. Gdzie sprzedawana jest hurtowo śruta rzepakowa? Produkty uboczne podczas uzyskiwania oleju nie są… Czytaj dalej Miejsca hurtowej sprzedaży śruty rzepakowej